Schedule

August 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Monday August 1
 • [Ex-Member] [TV] Planet Prince 2021 - 23:30 JST - Oda Nana
 • [Magazine] Nikkei Entertainment - Sugai Yuuka
 • [Radio] MUSIClock - 07:30 JST - Moriya Rena
 • [SHOWROOM] Ozeki Rika / Sugai Yuuka - 19:00 JST
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST - Inoue Rina & Takemoto Yui
 • [Radio] Rekomen - 22:00 JST - Matsuda Rina x Masumoto Kira (Jouken Hansha de Nakete Kuru Radio Release)
Tuesday August 2
 • [Newspaper] Sakamichi Tuesday - Ozono Rei
 • [Radio] Rekomen - 22:00 JST - Koike Minami x Takemoto Yui
 • [TV] GobuGobu - 23:56 JST - Tamura Hono & Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday August 3
 • [Magazine] Muse Clip (August 10 issue) - Morita Hikaru / Yamasaki Ten
 • [Magazine] TVStation No.16 - Inoue Rina / Onuma Akiho / Moriya Rena
 • [Radio] Rekomen - 22:00 JST - Ozono Rei x Tamura Hono
 • [Release] Sakurazaka46 1st Album As you know?
 • [SHOWROOM] Morita Hikaru / Yamasaki Ten - 21:00 JST
 • [TV] Aitsu Ima Nani Shiteru? - 19:00 JST - Tamura Hono
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei / Tamura Hono & Moriya Rena (VTR)
Thursday August 4
 • [App] AWA Lounge - 22:00 JST - Koike Minami & Ozono Rei & Masumoto Kira (Chat) / Inoue Rina & Moriya Rena (Special Talk)
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday August 5
 • [Radio] SOL Kyouiku Iinkai - 23:00 JST - Kobayashi Yui / Morita Hikaru
 • [YouTube] Masatsukeisuu First Performance - 19:30 JST
 • [Ex-Member] [Event] TOKYO IDOL FESTIVAL 2022 - Nagahama Neru (Chairman)
Saturday August 6
 • [Ex-Member] [Event] TOKYO IDOL FESTIVAL 2022 - Nagahama Neru (Chairman)
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [TV] Music Fair - 18:00 JST - Sakurazaka46 (Masatsukeisu)
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday August 7
 • [Event] Sakurazaka46 1st Album - Online Meet & Greet
 • [Ex-Member] [Event] TOKYO IDOL FESTIVAL 2022 - Nagahama Neru (Chairman)
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina & Saito Fuyuka
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [TV] Azatokute Nani Ga Warui No? (Azarendora) - 23:55 JST - Fujiyoshi Karin
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday August 8
 • [Magazine] BOMB September 2022 - Koike Minami
 • [Radio] MUSIClock - 07:30 JST - Kobayashi Yui
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Morita Hikaru (VTR)
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST - Matsuda Rina & Yamazaki Ten
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
Tuesday August 9
 • [Ex-Member] [Magazine] Casa BRUTUS - Hirate Yurina
 • [Radio] FAV FOUR - 20:00 JST - Takemoto Yui
 • [TV] GobuGobu - 23:56 JST - Tamura Hono & Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday August 10
 • [Radio] Music Treasures - 26:30 JST - Koike Minami & Takemoto Yui
 • [TV] Cream Quiz Miracle 9 - 20:00 JST - Ozono Rei
 • [SHOWROOM] Kobayashi Yui - 21:30 JST
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei
Thursday August 11
 • [SHOWROOM] Moriya Rena - 21:00 JST
 • [Ex-Member] [TV] TIF2022 SP Selection/TIF2022 Close-up Documentary - 15:30 JST - Nagahama Neru
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday August 12
 • [Ex-Member] [TV] Bakugai Star Ongaeshi! - 19:00 JST - Moriya Akane
 • [Radio] Lawson presents Hinatazaka46 no Hotto Hitoiki - 11:30 JST - Tamura Hono
Saturday August 13
 • [Event] ROCK IN JAPAN FES. 2022 - Sakurazaka46
 • [TV] Ikegami Akira no News Soudatta No Ka!! - 20:00 JST - Sugai Yuuka
 • [Ex-Member] [TV] NIGHT ZOO ~Yoru no Panda Daichukei~ - 19:30 JST - Nagahama Neru
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday August 14
 • [Event] Kochi Hoshi Public Recording Event - 14:00 JST - Inoue Rina, Moriya Rena & Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [TV] Suiensaa - 17:25 JST - Nagahama Neru
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [TV] Azatokute Nani Ga Warui No? (Azarendora) - 23:55 JST - Fujiyoshi Karin
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
 • 19:58 – 20:58 [Ex-Member] [TV] Potsun to Ikkenya - 19:58 JST - Nagahama Neru
Monday August 15
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday August 16
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday August 17
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei
Thursday August 18
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday August 19
 • [Event] W-KEYAKI FES. 2022 - Sakurazaka46
 • [Radio] Lawson presents Hinatazaka46 no Hotto Hitoiki - 11:30 JST - Kobayashi Yui
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday August 20
 • [Event] W-KEYAKI FES. 2022 [Ozeki Rika & Harada Aoi Graduation Ceremony] - Sakurazaka46
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday August 21
 • [Event] Sakurazaka46 1st Album - Online Meet & Greet
 • [Ex-Member] [Event] COLORZ powered by SHEIN - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [TV] Azatokute Nani Ga Warui No? (Azarendora) - 23:55 JST - Fujiyoshi Karin
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday August 22
 • [Magazine] MARQUEE Vol. 147 - Kousaka Marino (Back Cover)
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday August 23
 • [Release] Moriya Rena's 1st Photobook
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday August 24
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei
Thursday August 25
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday August 26
Saturday August 27
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday August 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [TV] Azatokute Nani Ga Warui No? (Azarendora) - 23:55 JST - Fujiyoshi Karin
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday August 29
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Birthday] Fujiyoshi Karin (21st)
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday August 30
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday August 31
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei

September 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Thursday September 1
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday September 2
 • [Ex-Member] Tyida ~Itsuka Taiyou no Shita wo Arukitai~ - Imaizumi Yui
Saturday September 3
 • [Event] TGC 2022 Autumn/Winter - Kobayashi Yui / Habu Mizuho / Tamura Hono /Fujiyoshi Karin / Moriya Rena Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday September 4
 • [Event] Sakurazaka46 1st Album - Online Meet & Greet
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [TV] Azatokute Nani Ga Warui No? (Azarendora) - 23:55 JST - Fujiyoshi Karin
 • [Ex-Member] [Birthday] Nagahama Neru (24th)
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday September 5
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday September 6
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday September 7
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei
Thursday September 8
 • [Ex-Member] [Stage Play] Saigo no Isha wa Sakura wo Miagete Kimi wo Omou - Imaizumi Yui
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday September 9
 • [Ex-Member] [Stage Play] Saigo no Isha wa Sakura wo Miagete Kimi wo Omou - Imaizumi Yui
Saturday September 10
 • [Ex-Member] [Stage Play] Saigo no Isha wa Sakura wo Miagete Kimi wo Omou - Imaizumi Yui
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday September 11
 • [Ex-Member] [Stage Play] Saigo no Isha wa Sakura wo Miagete Kimi wo Omou - Imaizumi Yui
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [TV] Azatokute Nani Ga Warui No? (Azarendora) - 23:55 JST - Fujiyoshi Karin
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday September 12
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Tuesday September 13
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday September 14
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei
Thursday September 15
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday September 16
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday September 17
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Ex-Member] [Stage Play] FOCUS ~Update~ 2022 (Tokyo Performance) - Moriya Akane
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday September 18
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Ex-Member] [Stage Play] FOCUS ~Update~ 2022 (Tokyo Performance) - Moriya Akane
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday September 19
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday September 20
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday September 21
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei
Thursday September 22
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday September 23
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
Saturday September 24
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday September 25
 • [Ex-Member] [Stage Play] NakedHigh - Jigoku no Hikaeshitsu ~ Gin ~ - Oda Nana
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday September 26
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday September 27
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday September 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [TV] Love It! - 8:00 JST - Ozono Rei
 • [Birthday] Yamasaki Ten (17th)
Thursday September 29
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Osaka
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Ex-Member] [TV] Roppongi Class - 21:00 JST - Hirate Yurina
Friday September 30
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Osaka
 • [Magazine] Top Yell NEO: 2022 Autumn - Inoue Rina (Cover) / Onuma Akiho
 • [Ex-Member] [Birthday] Imaizumi Yui (24th)
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru

October 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Saturday October 1
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday October 2
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday October 3
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday October 4
 • [Release] Kobayashi Yui's 2nd Photobook
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday October 5
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Hiroshima
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday October 6
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Hiroshima
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday October 7
 • [Birthday] Ozeki Rika (25th)
Saturday October 8
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday October 9
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday October 10
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday October 11
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday October 12
 • [Birthday] Onuma Akiho (23rd)
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Thursday October 13
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Birthday] Matsuda Rina (23rd)
Friday October 14
Saturday October 15
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Miyagi
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday October 16
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Miyagi
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday October 17
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday October 18
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday October 19
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday October 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday October 21
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Aichi
 • [Birthday] Tamura Hono (24th)
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday October 22
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Aichi
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday October 23
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Birthday] Kobayashi Yui (23rd)
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday October 24
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday October 25
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Fukuoka
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday October 26
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Fukuoka
Thursday October 27
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday October 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
Saturday October 29
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday October 30
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday October 31
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -

November 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Tuesday November 1
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday November 2
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday November 3
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday November 4
Saturday November 5
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
Sunday November 6
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday November 7
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday November 8
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Tokyo Dome
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday November 9
 • [Event] Sakurazaka46 2nd TOUR 2022 As you know? - Tokyo Dome
Thursday November 10
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday November 11
Saturday November 12
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [Ex-Member] [Birthday] Moriya Akane (25th)
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Sunday November 13
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday November 14
 • [Birthday] Koike Minami (23rd)
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday November 15
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday November 16
 • [Ex-Member] [Birthday] Sato Shiori (26th)
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday November 17
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday November 18
 • [Ex-Member] [Stage Play] FOCUS ~Update~ 2022 (Osaka Performance) - Moriya Akane
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday November 19
 • [Ex-Member] [Stage Play] FOCUS ~Update~ 2022 (Osaka Performance) - Moriya Akane
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday November 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday November 21
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday November 22
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday November 23
 • [Ex-Member] [Birthday] Shida Manaka (24th)
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
Thursday November 24
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday November 25
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
Saturday November 26
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday November 27
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday November 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday November 29
 • [Birthday] Sugai Yuuka (27th)
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday November 30

December 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Thursday December 1
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday December 2
Saturday December 3
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday December 4
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday December 5
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Birthday] Suzumoto Miyu (25th)
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday December 6
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday December 7
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday December 8
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday December 9
Saturday December 10
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday December 11
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday December 12
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Tuesday December 13
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday December 14
Thursday December 15
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday December 16
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday December 17
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday December 18
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday December 19
 • [Birthday] Kousaka Marino (20th)
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday December 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday December 21
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday December 22
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday December 23
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
Saturday December 24
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday December 25
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday December 26
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday December 27
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday December 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
Thursday December 29
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday December 30
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
Saturday December 31
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru

January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Sunday January 1
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday January 2
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Birthday] Moriya Rena (23rd)
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday January 3
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday January 4
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
 • [Birthday] Uemura Rina (26th)
Thursday January 5
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday January 6
Saturday January 7
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday January 8
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday January 9
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday January 10
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday January 11
Thursday January 12
 • [Birthday] Masumoto Kira
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Friday January 13
Saturday January 14
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday January 15
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday January 16
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday January 17
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday January 18
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday January 19
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday January 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday January 21
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday January 22
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday January 23
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday January 24
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday January 25
Thursday January 26
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday January 27
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
Saturday January 28
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
Sunday January 29
 • [Birthday] Inoue Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday January 30
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday January 31
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru

February 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Wednesday February 1
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday February 2
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday February 3
Saturday February 4
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday February 5
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday February 6
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday February 7
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday February 8
Thursday February 9
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday February 10
Saturday February 11
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday February 12
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Monday February 13
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday February 14
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday February 15
 • [Birthday] Saito Fuyuka
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday February 16
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday February 17
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday February 18
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday February 19
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday February 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday February 21
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday February 22
Thursday February 23
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday February 24
 • [Ex-Member] [Birthday] Yonetani Nanami
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
Saturday February 25
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday February 26
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday February 27
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday February 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru

March 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Wednesday March 1
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday March 2
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday March 3
Saturday March 4
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday March 5
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday March 6
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday March 7
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday March 8
Thursday March 9
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday March 10
Saturday March 11
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday March 12
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Monday March 13
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday March 14
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday March 15
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday March 16
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday March 17
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday March 18
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday March 19
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday March 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday March 21
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday March 22
Thursday March 23
 • [Birthday] Takemoto Yui
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday March 24
Saturday March 25
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday March 26
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday March 27
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday March 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday March 29
Thursday March 30
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday March 31
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru

April 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Saturday April 1
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday April 2
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday April 3
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday April 4
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday April 5
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday April 6
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday April 7
Saturday April 8
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday April 9
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday April 10
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday April 11
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday April 12
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Thursday April 13
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday April 14
Saturday April 15
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday April 16
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday April 17
 • [Birthday] Endo Hikari
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday April 18
 • [Birthday] Ozono Rei
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday April 19
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday April 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday April 21
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday April 22
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday April 23
 • [Ex-Member] [Birthday] Nagasawa Nanako
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday April 24
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday April 25
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday April 26
Thursday April 27
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday April 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
Saturday April 29
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday April 30
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46

May 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Monday May 1
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday May 2
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday May 3
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday May 4
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday May 5
 • [Ex-Member] [Birthday] Matsudaira Riko (24th)
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
Saturday May 6
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday May 7
 • [Birthday] Harada Aoi
 • [Ex-Member] [Birthday] Ishimori Nijika (26th)
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday May 8
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday May 9
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday May 10
Thursday May 11
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday May 12
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Saturday May 13
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday May 14
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday May 15
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday May 16
 • [Ex-Member] [Birthday] Watanabe Rika
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday May 17
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday May 18
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday May 19
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday May 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday May 21
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday May 22
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday May 23
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday May 24
Thursday May 25
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday May 26
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
Saturday May 27
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday May 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday May 29
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday May 30
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday May 31

June 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Thursday June 1
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday June 2
Saturday June 3
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday June 4
 • [Ex-Member] [Birthday] Oda Nana
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday June 5
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday June 6
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday June 7
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday June 8
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday June 9
Saturday June 10
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday June 11
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday June 12
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Tuesday June 13
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday June 14
Thursday June 15
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday June 16
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday June 17
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday June 18
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday June 19
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday June 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday June 21
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday June 22
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday June 23
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
Saturday June 24
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday June 25
 • [Ex-Member] [Birthday] Hirate Yurina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday June 26
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday June 27
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday June 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
Thursday June 29
 • [Birthday] Seki Yumiko
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday June 30
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru

July 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Saturday July 1
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
 • [TV] Taka no Tsudoi - Seki Yumiko
Sunday July 2
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday July 3
 • [TV] e-element GAMING HOUSE SQUAD - 25:35 JST - Habu Mizuho
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday July 4
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday July 5
 • [Ex-Member] [Magazine] Da Vinci - Nagahama Neru
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday July 6
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday July 7
 • [Birthday] Habu Mizuho
Saturday July 8
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday July 9
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday July 10
 • [Birthday] Morita Hikaru
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday July 11
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday July 12
 • [Magazine] ar Hikaru no Me feature - Morita Hikaru
Thursday July 13
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday July 14
Saturday July 15
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday July 16
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday July 17
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday July 18
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday July 19
 • [Radio] Takemoto Yui no Kanjite #Shigarythm - 15:00 JST - Takemoto Yui
Thursday July 20
 • [Ex-Member] [Magazine] non-no (month year) - Watanabe Risa
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday July 21
 • [Ex-Member] [Radio] SOL Kyouiku Iinkai Hirate Locks! - 23:10 JST - Hirate Yurina
Saturday July 22
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday July 23
 • [Magazine] ViVi (month year) - Yamasaki Ten
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday July 24
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -
Tuesday July 25
 • [Ex-Member] [TV] Seven Rules - 23:00 JST - Nagahama Neru
Wednesday July 26
Thursday July 27
 • [Ex-Member] [Birthday] Watanabe Risa
 • [Radio] Gocha Maze Tengoku - 25:00 JST - Habu Mizuho
 • [TV] THE TIME, - 05:20 JST - Matsuda Rina
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
Friday July 28
 • [Magazine] CLASSY (month year) - Habu Mizuho
 • [Ex-Member] [TV] Iegato ~Tabisuru Ongaku Studio~ - 25:00 JST - Nagahama Neru
Saturday July 29
 • [Ex-Member] [Radio] NTT Group BIBLIOTHECA ~THE WEEKEND LIBRARY〜 - 15:00 JST - Nagahama Neru
Sunday July 30
 • [Ex-Member] [Radio] Radio nora - 19:00 JST - Ishimori Nijika
 • [Radio] Kochi Hoshi - 23:00 JST - Inoue Rina
 • [TV] Soko Magattara, Sakurazaka? - 24:35 JST - Sakurazaka46
Monday July 31
 • [Radio] Rekomen - 23:45 JST - Matsuda Rina
 • [Radio] Sakura Hinata Lotti no Nobishiro - 20:05 JST -